Η εταρεία

H TS Converting ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2011 στην βιομηχανική περιοχή του Κορωπίου Αττικής και διοικείται από ανθρώπους με μακρόχρονη εμπειρία στην εύκαμπτη συσκευασία και ιδιαίτερα στην πρωτοταγή συσκευασία Φαρμακευτικών στερεών μορφών.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η εταιρεία εδραιώθηκε σαν έναν από τους κύριους προμηθευτές της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας σε εύκαμπτα υλικά συσκευασίας.

  • χρησιμοποιούμε υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες
  • έχουμε εγκαταστήσει ευέλικτες μεθόδους παραγωγής, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πρωτοταγών υλικών συσκευασίας για Φαρμακευτικά σκευάσματα.
  • Ολες οι διεργασίες λειτουργούν και τεκμηριώνονται από ένα σύστημα ποιότητας φτιιαγμένο με γνώμονα τις απαιτήσεις της Φαρμακοβιομηχανίας.