Ποιότητα

H TS Converting ειναι πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 9001:2015 από την TÜV AUSTRIA HELLAS.

Οι διαδικασίες του συστήματος ποιότητας έχουν εμπλουτιστεί από GMP πολιτικές και πρακτικές για να πλησιάσουν στα ποιοτικά πρότυπα που απαιτούνται για την παραγωγή φαρμακευτικών υλικών συσκευασίας.

Οι κατά GMP πρακτικές αυτές εφαρμόζονται τόσο στις συνθήκες παραγωγής (ποιότητα περιβάλλοντος και υγειινή και ασφάλεια στην παραγωγική διαδικασία) όσο και στις διαδικασίες που καθορίζουν την προμήθεια υλικών καθώς και τις υπηρεσίες που που σχετιζονται με την εξυπηρέτηση των πελατών.

Το σύστημα ποιότητας της εταιρείας επιθεωρείται συχνά από τους πελάτες μας.

Η εταιρεία έχει επίσης πιστοποιηθεί κατά EN ΙSO 14001:2015 για τη διαχείριση της Περιβαντολλογικής Ασφάλειας και κατά ISO 45001 : 2018  για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, από την TÜV AUSTRIA HELLAS.

EN ISO 9001 : 2015
EN ISO 18001 : 2007
EN ISO 18001 : 2007